Covid maatregelen/Covid measures – 28 november 2021

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Vanaf vandaag 28 november gelden er extra Covid maatregelen om het aantal besmettingen terug te dringen. Wij moeten onze lessen na 17:00 uur staken en we hebben tijdelijk lesrooster:

Zondag: 11:00 – 12:00 uur
Jeugd t/m 12 jaar (10e – 7e Gup)

Zondag: 12:00 – 13:00 uur
13 jaar en ouder (incl. 12 jr – 6e Gup en hoger)

Woensdag: 16:00 – 17:00 uur
Jeugd t/m 12 jr (alle bandkleuren)

HET REGULIERE ROOSTER IS VOORLOPIG NIET VAN KRACHT!!

Om toegang te krijgen tot de Altis geldt voor alle personen van 18 jaar en ouder dat zij in het bezit moeten zijn van een CoronaToegangsBewijs (QR-code) en een geldig ID. Bij de entree wordt hier naar gevraagd en dien je deze te tonen.

De hoofdingang is de entree tot het gebouw en via de garage verlaat je het gebouw weer. Je kunt lopend de garage verlaten. Wil je weer terug naar binnen? dan moet dat weer via de hoofdingang.
Binnen hoeft geen mondkapje gedragen te worden.

Ons advies voor ouders/begeleiders die hun kind(eren) brengen is als volgt:

  • Laat je kind omgekleed komen (eigenlijk de oude afspraak van een tijd geleden die velen nog hanteren)
  • Wij ontvangen de kinderen bij de entree zodat u zelf niet naar binnen hoeft en nemen hen mee naar de dojang.
  • Je kunt je kind na de les weer in de garage opvangen. Je kunt lopend de garage in. Dus zorg ervoor dat je op tijd bent. Ben je er niet dan houden wij je kind binnen.

Wil je je kind wel tot aan de deur van Lotus Dojo brengen dan is dat natuurlijk prima, maar zorg er dan voor dat je je QR-code en ID bij je hebt anders heb je geen toegang tot de Altis.

Fijn weekend verder!
TEAM INNAE
————————

Dear Members and Parents/Guardians of Youth Members,

From today 28 November, additional Covid measures will apply to reduce the number of infections. We have to stop our classes after 5:00 PM and we have a temporary schedule:

Sunday: 11:00 AM – 12:00 PM
Youth up to 12 years (10th – 7th Gup)

Sunday: 12:00 – 13:00
13 years and older (incl. 12 yrs – 6th Gup and above)

Wednesday: 4:00 PM – 5:00 PM
Youth up to 12 yrs (all belt colors)

THE REGULAR SCHEDULE IS NOT IN FORCE FOR THE TIME!!

To gain access to the Altis, all persons aged 18 and older must be in possession of a Corona Access Certificate (QR code) and a valid ID. You will be asked for this at the entrance and you must show it.

The main entrance is the entrance to the building and you leave the building through the garage. You can walk out of the garage. Do you want to go back inside? then you have to go through the main entrance again.
There is no need to wear a face mask inside.

Our advice for parents/guardians who bring their child(ren) is as follows:

  • Have your child change clothes (actually the old agreement from a while ago that many still use)
  • We receive the children at the entrance so that you do not have to enter yourself and take them to the dojang.
  • You can pick up your child in the garage after class. You can walk into the garage. So make sure you are on time. If you are not there, we will keep your child inside.

If you want to bring your child to the door of Lotus Dojo, that’s fine, but make sure you have your QR code and ID with you, otherwise you won’t have access to the Altis.

Have a nice weekend!
TEAM INNAE

Welcome Back Toernooi – Update!

We gaan met 26 leden deelnemen aan het toernooi. Dat is een geweldig aantal! Wij zijn trots op jullie! 😀 

Programma is als volgt:
09.00iedereen omgekleed in de zaal
09.00 – instructie scheidsrechters
09.30 – Openingsceremonie
10.00 – Start Black Belt competitie
Daarna start de jeugd competitie

17.00 – Verwachte afsluiting toernooi 

 

Als deelnemer zorg je ervoor dat je….

  • Op tijd bent
  • Een schone gestreken dobok draagt
  • dat je beschermers bij je hebt
  • Sportief gedraagt

DATUM & LOCATIE:
Zaterdag 13 november
Sportcentrum Swanla
Zevenhuizen

Wij wensen je heel veel succes en plezier toe.

TOT SLOT!
LEES HIER DE COVID MAATREGELEN DIE GELDEN VOOR HET TOERNOOI

De kop is er af!!

De eerste trainingen zitten er op! Iedereen – ook de ouders – was enthousiast over de nieuwe accommodatie en de bijzondere uitstraling.

Vanavond 3 september zijn de volgende groepen aan de beurt. We hebben er veel zin in!! 

Wil jij het ook een keer proberen? Meld je dan aan voor 2 gratis proeflessen.

Wij trainen in het fraaie nieuwe sportcomplex De Altis

Hierbij het adres van onze fantastische nieuwe locatie:
De Bruyn Kopsstraat 1, 2288 EC Rijswijk

We kijken uit naar je komst!

We houden vol!!

Ons school is vanwege de corona maatregelen helaas gesloten. Dat betekent dat onze leden geen lessen meer kunnen volgen en dat betreuren wij. Uitzicht op het opheffen van de maatregelen is er nog niet. Wij hopen – net als jullie – dat het allemaal niet te lang gaat duren.

We zien dat er in de huidige situatie nieuwe creatieve manieren ontstaan om door te gaan met onze activiteiten. Aan de hand van korte instructie video’s en live streams helpen we onze leden om hun vaardigheden verder te verbeteren en fit te blijven. En gezien jullie enthousiaste reacties 👍🏻 in woord en beeld wordt dit zeer goed ontvangen.

Dat waarderen wij enorm en daarom denken we constant na om nog meer voor jullie te kunnen doen. De live stream tijd gaan we daarom verlengen naar een uur. Dus a.s. woensdag duurt de les dus 60 min. en hij begint weer om 16:30 uur. We horen nog graag van jullie wat we zouden moeten behandelen in de les.  Lees verder